2 percenta

P. Sojka | 10.2.2019

Priatelia,

minulý rok ste venovali svoje 2 percentá pre Slovenskú bluesovú spoločnosť. Rock sa s rockom stretol a už je to tu zase. Ak ste teda neuhli od bluesu, prosíme Vás opäť. 15.február je dátum, kedy treba nahlásiť do učtárne, že idete do toho opäť. Ďalšie dátumy budú nižšie, tlačivá osobne každému prinesiem a aj prídem neskôr pre ne a zanesiem na daňový úrad. Aj napriek tomu, že sa nachodím, urobím to rád už len pre to, že Vás uvidím a ako bonus každému prinesiem nami vydané posledné CD No14. Ak prehovoríte aj ďalších kamošov, budeme Vám vďační.

S úctou Paľo Sojka

 

15.2.2019- posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

 

31.03.2019 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2019 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane –

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.04.2019 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) - Pozn.: odnesiem na daňový úrad osobne !!!


Napíš komentár