WORLD MUSIC FESTIVAL Bratislava 27-29.9.2019 - pozri program

JVlčková | 24.9.2019

 

 

 

 

Slovenská Bluesová Spoločnosť propaguje jedinečnú udalosť WORLD MUSIC FESTIVAL. Prinášame informáciu o sile fenoménu s názvom HUDBA do ktorého patrí i blues a bluesu pocitovo príbuzné žánre kultúr z celého sveta. I svetoznámi bluesmani ako Taj Mahal, Harry Manx, Ry Cooder, Youngblood Hart či Corey Harris a mnohí ďalší manifestovali vo svojej hudbe prvky hudby národov a etník.

Ide o medzinárodný festival venovaný world music, ľudovej hudbe, etnojazzu a fúziám s inými žánrami. Cieľom festivalu je ponúknuť pestrý program a priniesť podujatie, ktoré oživí historické centrum mesta. Náš festival je farebný a mnohotvárny: podporujeme slovenské kapely, ktorým dávame priestor na showcase prehliadkach a predstavujeme aj špičkové zahraničné projekty world music. Okrem koncertov nájdete v programe aj tanečné vystúpenia, workshopy, filmy a ďalšie sprievodné akcie. Medzinárodná konferencia s účasťou zahraničných profesionálov a delegátov je určená pre odbornú verejnosť a hudobníkov. Jej úlohou je priblíženie slovenskej hudobnej scény profesionálom zo zahraničia a tiež networking, zdieľanie poznatkov a začlenenie slovenskej scény do medzinárodnej komunity world music.

Zámerom podujatia je vytvoriť priestor na dialóg medzi kultúrami, rešpekt k vlastnej tradícii a komunikácia medzi ľuďmi prostredníctvom umenia. K tolerancii, porozumeniu, otvorenosti a rešpektu sa hlásime spolu s hudobníkmi a divákmi.

Od roku 2017 je náš festival členom združenia Forum of Worldwide Music Festivals (FWMF). V prestížnom hodnotení world music a etno festivalov za rok 2018 podľa spolupracovníkov rebríčka Transglobal World Music Chart sa World Music Festival Bratislava stal víťazom v kategóriách „Nový festival“ a „Malý/Stredný Festival“.

(Program festivalu)


Napíš komentár