Pokračovanie...

Okrem už spomínaného Kroka, na pódiu bola rytmická sekcia bicista Erik Žiak, basista Jarko Svrček a huslista Peter Uličný. Jožko Barina je frontman kapelky, gitarista, spevák a žijúca legenda slovenského bigbajzu. Ako zdatný spíker, pohovoril medzi jednotlivými skladbami o genéze svojich predošlých kapiel, zabehol aj do histórie a súčasnosti legendárneho Véčka, na pretras prišla aj spolupráca s textárom Kamilom Peterajom, no a pri skladbe Purpurový smútok sa pristavil troška dlhšie, nakoľko táto skladba sa stala impulzom pre boľševika, aby mu na 25 rokov zakázali pôsobiť v televízii a rozhlase. Aj keď tu boľševik vládne cez stranu Smer podnes, skladbu môže Jožko interpretovať a uvádzať na koncertoch v pôvodnom názve. Autorom hudby všetkých odohratých skladieb je Jožko Barina, teda až na poslednú odohratú skladbu Vzostup a pád, ktorú skomponoval Kroko. Autorom textov je tiež Jožko a pomohol si dvomi textami Kamila Peteraja. Príjemnú atmosféru koncertu vytvorila jednak kapelka a tiež zaplnené auditórium, nešetriace potleskom. Klub Pod lampou má svojské špecifikum. Sála s priamym výhľadom na pódium / po slovensky najnovšie stejdž / má kapacitu cca 80 stoličiek, no a príjemným doplnkom je vedľajšia sála s obrovským plátnom, kde je priamy prenos z hlavnej sály. Atmosféru koncertu je možné si vychutnať z fotoreportu Zorky Liškovej.

Za pozornosť ďakuje Paľo Sojka, tajomník SBS.