Pokračovanie...

Prví dvaja respondenti mi na moju položenú otázku odpovedali protiotázkou, že čo otravujem a či nechcem dostať po papuli, až mi za uchom praskne. Keďže kedysi som v pouličnej mastenici jednu po uchu dostal, mám na pravom uchu prasknutý bubienok a tak som sa radšej zdekoval.. Tretí opýtaný zanovito tvrdil, že Orchester Ivana Tomoviča je nástupcom po Orchestri Karla Vlacha a teda bolo jasné, že klame. Štvrtý opýtaný tvrdil, že tento orchester nemusí, lebo hrával na cirkusoch HZDS na Pasienkoch a tiež teda klamal. Posledný opýtaný mi nepovedal vôbec nič a až z gestikulácie som pochopil, že je hluchonemý. Anketa nedopadla nad očakávanie a pritom stačilo zísť pár schodíkov dolu do Kafé a vypočuť si kvalitný program. Ako prvý vystúpili na pódium Farja Ways & Farebná hudba. Za týmto tajomným názvom sa skrývalo duo hudobníkov, speváčka Janka Fardová a gitarista, klávesák a elektronik Peter Granec. Na scéne som ich zaregistroval prvý raz, boli pre mňa prekvapením a je vždy osviežujúce, keď sa na pódiu objaví šarmantná žena. Bonus kvalitného spevu je pre diváka o to krajší. Peter Granec za všetkými nástrojmi odviedol perfektný výkon a tak sa ich skoro hodinové vystúpenie muselo divákom páčiť. Krátka prestávka medzi jednotlivými vystúpeniami je vždy tak trocha napínavá. Pri tomto type hudby to na pódiu vyzerá ako v elektrárni, sú tu haldy drôtov, elektrických zariadení a mikrofónov a neznalý človek si ani nepinkne. Orchester Ivana Tomoviča má za sebou nejeden vydarený koncert, šéf orchestra Ivan Tomovič sa vyzná vo svojom nádobíčku a pre nezainteresovaných treba povedať, že Ivan je jediný člen tohto orchestra, ale pri privretých očiach tam naozaj hrajú aj desiati. Jednak je Ivan špičkový gitarista a manipulácia s elektronikou vytvára dojem celého orchestra. Spev Juraja Turteva k tomu, či už normálny, alebo alikvótny je vždy tou čerešničkou na torte, pri ktorej si prídu na svoje aj diabetici.

Moju slabosť pre pekné ženy zaklincovala poetka Juditka Kaššovicová, ktorá zarecitovala výber zo svojej tvorby. Keď Juraj Turtev vyhlásil na záver jam session, vybehli na pódium všetci hudobníci večera. Tento sen zostane pre mňa asi navždy nesplnený, lebo zúčastniť sa jam session môžu len tí, čo to naozaj vedia, nuž a tí , čo boli na pódiu v ten večer, to naozaj vedeli. Medzi divákmi som zazrel tiež našu dopisovateľku Ruženku Šípkovú, hudobnú redaktorku RTVS Soňu Horňákovú a aj moju obľúbenú speváčku Silvinku Josifosku. Kvalitné foto Zorky Liškovej je bonusom z tohto vydareného podujatia.

Za pozornosť ďakuje Pavel Sojka, tajomník SBS