Pokračovanie...

Úvodné slovo si zobral sám autor fotografií a v podstate zopakoval svoj príhovor z bookletu. Na pomyselnom pódiu ho sprevádzal oslávenec Jožko Barina a aj spoluharcovníci, ktorí ho najčastejšie sprevádzali hudobnou cestou, teda Peter KoreňDodo Šuhajda. Spomienok bolo neúrekom. Atmosféra uvoľnená a príjemná, no a bonbónikom boli propagačné letáčiky promotéra Petra Haruštiaka, ktoré pozývali na slávnostný koncert k Jožkovmu sedemdesiatročnému jubileu do DK Lúky na 21.apríla 2018 o 18,00 hod. Možno poruším sladké tajomstvo, ale hrať budú nasledovné kapelky : The Players 2018, Dura & Blues Club, Dano Heriban trio, Blues Mother In Law, Čenkovej deti, Grapefruit Death, spevácky zbor Lúčnice, Barina & his Rock Band a ďalší hostia. Koncert bude spojený s krstom LP platne „For Meditation“, ktorá čakala na vydanie takmer 50 rokov. Priatelia, na koncerte ste vítaní a zaznačte si dátum do kalendára červenou fixkou. Záverom treba ešte raz poďakovať Petrovi Procházkovi za výborný zážitok z výstavy a celoživotný muzikantský fotoreposrt!!! Vďaka...

Atmosféru vernisáže je možné zhliadnuť z fotoreportu Zorky Liškovej.

Za pozornosť ďakuje Paľo Sojka, tajomník SBS.