Pokračovanie...

Na úvod Čítačky sa predstavili hudobníci z mladej generácie, Barbora a János so skladbou z vlastnej tvorby, ktorou publikum naladili na bluesovú vlnu. Barbora sa evidentne vo vlastnej tvorbe našla a dozrieva ako skladateľka aj interpretka. János je bluesovým nadšencom známy z kapely The Butchers, hrajúcej blues-rock. Na Čítačke predviedol svoju pokojnejšiu hudobnú tvár, no aj tak hudbe dodával riadnu porciu energie.

Nasledoval rozhovor Ruženy Šípkovej s Mirkou Ábelovou. Mirka bola bezprostredná a prirodzená a ochotne odpovedala na Ruženine zvedavé otázky. Dozvedeli sme sa veľa o jej živote aj tvorbe, i o plánoch založiť vydavateľstvo zamerané výhradne na poéziu. Bol dostatok priestoru i na otázky publika, v rámci ktorého Mirka napríklad vysvetlila, prečo vo svojej tvorbe niekedy využíva aj vulgarizmy. Potom prečítala z každej zo svojich troch zbierok poézie po jednej básni a pridala i jednu báseň o tehotenstve, ktorú publikovala časopisecky. Poslucháči ju odmenili veľkým potleskom.

Po ďalšom peknom hudobnom vystúpení Barbory a Jánosa prišli na scénu Judita Kaššovicová a Juraj Turtev zo Šamorína, ktorí už účinkovali na viacerých Čítačkách. Predviedli spojenie poézie a hudby na tému jar a ako vždy priniesli stíšenie a pohodu. Juditina poézia a Jurajova hudba priam pohládzajú po duši.

Ďalšou účinkujúcou bola Margita Haláková a prezentovala sa so svojou poetickou tvorbou. Poslucháči jej zaslúžene zatlieskali.

Veľký úspech zožala Žanetka Kováčiková so svojou rozprávkou o princezničkách premenených na hudobné nástroje, ktorá mala nielen šťastný koniec, ale i pridanú hodnotu – humor.

Barbora a János sa s publikom rozlúčili peknou improvizovanou skladbou. Ukázali, že blues majú v krvi. Hudobné nástroje prítomných hudobníkov zrejme rozprávkové neboli, lebo sa na nič nepremenili. Našťastie, pretože Juraj Turtev v ten večer ešte hral so svojou kapelou Bluesweiser v Aligator Crystal Rock Pube.

Na záver sme si pod vedením Žanetky Kováčikovej zaspievali ľudovú pieseň Keby ja vedela.

Aprílová Čítačka bola veľmi pekným literárno-hudobným podujatím. Tešíme sa, že Čítačky v Lige za duševné zdravie majú úspech a stávajú sa peknou tradíciou. Veď literatúra a hudba pomáhajú očisťovať dušu.

Ružena Šípková