Mosťácke literárne a hudobné popoludnie

Judit | 16.6.2017

21.6.17 o 16.00 hod., MOST n.o., Haánova 2694/10, Bratislava

Slovenská bluesová spoločnosť sa zapojila do akcie pri príležitosti Týždňa sociálnej inklúzie v rámci projektu Closer. Podujatie MOSŤÁCKE LITERÁRNE A HUDOBNÉ POPOLUDNIE organizuje Dom sociálnych služieb MOST, n. o. v spolupráci s Centrom pre interkultúrny dialóg.

Literárni hostia: Judita Kaššovicová, Miroslav Búran, Ivona Ďuričová, Mária Hapáková, Ružena Šípková

Hudobný hosť: Juraj Turtev


Napíš komentár