Vianočný Blues Slovakia 2017 v Zemnom - reportuje tajomník

Tajemník | 24.12.2017

Vďaka Š.A.Jedlík !!!

fotoreport   (Pavel Sojka)

Vianočný Blues Slovakia 2017 sme usporiadali za sponzorstva obce Zemné a pod kuratelou Feriho Sajtosa v piatok, dňa 22.decembra 2017, teda dva dni pred dňom Štedrým. Jednalo sa o jubilejný 25.ročník nášho festivalu a práve tento jubilejný sme usporiadali v rodisku vášnivého a obetavého bluesmana Feriho. Obec dala k dispozícii Dom Jedlíka, teda Dom kultúry, grátis bolo aj zvučenie festivalu, Feriho perfektný guláš a čosi tekutého aj do hrdla. Na chvíľku iu odbočím od bluesovej témy. Cestou k Domu Jedlíka som si všimol slávnostne vyzdobenú, ogirlandovanú a osvietenú obec. Po vstupe do Domu Jedlíka som si všimol, že vo vestibule sa okrem betlehemu vyskytujú aj dvere do pamätnej izby Štefana Aniána Jedlíka

(čítaj ďalej)

!!! Na záver by som chcel v mene Slovenskej bluesovej spoločnosti zaželať všetkým ľuďom dobrej vôle pokojné prežitie Vianočných sviatkov a v Novom roku 2018 veľa zdravia a dobrej bluesovej muzičky !!! Na zdravie...


Napíš komentár