Červený rak 2018 - Dura & Friends - reportuje Smädný Bluesový Hroch Šimi

Šimi | 25.7.2018

Červený rak 2018 - Dura & Friends

fotoreport (Zorka Lišková) fotoreport (Andi Ray Haverda)

Ďuro Turtev je silno charizmatická postavička na našej bluesovej scéne a nebojím sa povedať, že aj žijúcou legendou tohto žánru u nás. Vlastne žánru s presahmi do iných oblastí nekonečne pestrej a príjemnej muzičky. Dokazuje to v množstve svojich projektov, Dura & Friends je toho jasným dôkazom. Vždy v ňom sústredí okolo seba skvelých muzikantov, interpretov, ľudí. Výsledkom je vždy spokojnosť, potešenie a pohladenie našej diváckej a poslucháčskej duše. Nebolo tomu inak ani tentoraz na príjemnom koncertíku U Červeného raka. Majstrovské muzicírovanie – drumbľovanie, fujarovanie, píšťalkovanie mladého, ale vyhratého Erika (pozn.Turtev), dúchanie do pahrieb rozihraného harmonikovitého Romyho (pozn.Horvátha) zastrešené Ďurovou charizmou, hraním, slovom, spevom, prejavom...

Pri zavretých očiach a trochu svojskej predstavivosti sa ocitáme v mongolských stepiach, maďarských tundrách, na tibetskej náhornej plošine... V kláštoroch budhistických mníchov... Sme vytrhnutí z tohto „civilizovaného“ sveta, sme vnorení do snov, do oázy pokoja a kľudu...

Kľud a piesok ...

Vždy sa teším na jeho (ich) koncerty. Vždy ma potešia, očaria. Aj keď jeho (ich) repertoár poznám takmer naspamäť, vždy je to iné, ale vždy je to krásne, hravé, nevtieravé, hladivé...

Nevstúpiš dva krát do tej istej rieky ...

Smädný Bluesový Hroch Šimi


Napíš komentár