POZOR!!! SITNO BLUES 2019 už tento víkend 26.-27.7.2019

Spoďo | 23.7.2019

Tlačová správa: Multižánrové hudobno - kultúrne podujatie s medzinárodným obsadením účinkujúcimi určené nie len pre milovníkov dobrej hudby, ale aj pre tých ktorí majú radi zábavu, šport, turistiku a chcú prežiť krásny zážitok v nádhernom prostredí pri Počúvadlianskom jazere. Kedy: 26.- 28.7.2019

Hudobné podujatie Sitno Blues začalo písať svoju históriu v roku 2008, kedy areál nefunkčného lyžiarskeho strediska skupinka ľudí sa rozhodla využiť na stavbu prírodného amfiteátra nad Počúvadlianskym jazerom. Hlavným cieľom bolo ponúknuť návštevníkovi hudobné žánre a umelcov, ktorí určovali smer hudobného vývoja od šesťdesiatych rokov minulého storočia v bývalom Československu. Oficiálne prvé koncerty sa na Sitno Blues odohrali v roku 2009. Pôvodne bol projekt zacielený na strednú a staršiu vekovú skupinu divákov, pričom išlo o snahu vrátiť tejto skupine ľudí časť kultúry a hudby, ktorá formovala ich hudobné vnímanie a vývoj. Bohužiaľ súčasným vplyvom komerčnosti médií došlo k potlačeniu a následne vytlačeniu týchto žánrov a hudby z mediálneho éteru. Blues, ktorého vývojom vznikali hudobné žánre od R ´n ´R , cez rôzne formy rocku až po súčasnú hudobnú scénu, bol prvým hudobným žánrom, s ktorým sme začali písať históriu Sitno Blues. V priebehu nasledujúcich rokov sme programovú ponuku podujatia rozšírili a doplnili o world music, rock, pop, folklór, folk, country a iné žánre, čo sa odzrkadlilo na rozšírení diváckej verejnosti o mladú generáciu. Z pôvodne na blues zameraného podujatia sa stalo multižánrové hudobné podujatie s medzinárodnou účasťou účinkujúcich, kde sa snažíme poukazovať na hudobnú históriu, prípadne hľadať spojitosti medzi jednotlivými prezentovanými hudobnými žánrami. Jednoznačne podujatie Sitno Blues je podujatím, ktoré sa stalo neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho diania v Banskoštiavnickom regióne. Význam tohto podujatia nehľadajme len v spojitosti s hudbou. Realizáciou sprievodných programov zameraných na prezentáciu remeselnej a umeleckej tvory, regionálnych kulinárskych špecialít a podporou aktivít, ktoré sú blízke tejto lokalite sa podujatie Sitno Blues veľkou mierou podieľa na rozvoji a podpore cestovného ruchu nie len na Počúvadlianskom Jazere, ale aj v celom Banskoštiavnickom regióne.

(čítaj ďalej PROGRAM...)


Napíš komentár