Bluesové pondelky v záhrade Univerzity Bisla

Pavel Sojka | 5.9.2023

Milí bluesoví priatelia, tento text píšem oneskorene, bez predchádzajúcej pozvánky a aj potroche skromne, nakoľko som mal môj počítač nepojazdný. Rok 2023 bol rokom jubilejným, čo sa týka koncertov v Univerzite Bisla, nakoľko to bol už ročník desiaty, čo nám bol poskytnutý priestor v prekrásnej záhrade Univerzity. V prvom rade treba poďakovať rektorovi Univerzity Bisla doc. Samuelovi Abrahámovi za jeho dlhoročnú ústretovosť a v neposlednom rade aj Slovenskej bluesovej spoločnosti za organizovanie týchto koncertov. Program bol nasledovný :

 

21.august - Krokoband, Čenkovej deti a Grapefruit Death

28.august - Záhorácky tandem Tedla - Sojka a Soletky a The Players 21

 

Prvý  koncert bol 21.augusta, presne na 55.výročie vstupu okupačných vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, kedy boľševickí uzurpátori na dlhé roky zamedzili rozvoju demokracie v našej krajine. Zaplnené auditórium si vypočulo príhovor doc.Samuela Abraháma, ktorý otvoril tohtoročné vydanie tohto minifestivalu. Samotné koncerty nebudem komentovať, nakoľko som bol zaneprázdnený inými organizačnými povinnosťami. Takže v kocke. Večer otvorila kapelka Krokoband, nasledovala kapelka Čenkovej deti a záver obstarali Grapefruit Death. Potlesk auditória aj na diaľku zvestoval, že obecenstvo bolo nadmieru spokojné. Celý  21.august je zdokumentovaný vo fotoreporte Zorky Liškovej.

 

Koncert dňa 28.augusta otvoril Záhorácky tandem Tedla - Sojka a Soletky. Husle hral Milan Tedla, na gitare hral a spieval Palo Sojka a Soletky spievali v nasledovnom zložení : Miška Hanzelová, Jarka Brosková, Lidka Pohlová a Naďka Kyselicová. Náš koncert nebudem komentovať, aby som sa vyhol prílišným chválospevom. Záver podujatia obstarali The Players 21 v nasledovnej zostave : Michal Kujan - gitara, spev, Peci Uherčík - basgitara, spev, Vojto Scherhaufer - gitara, spev a Mario Martinek- bicie. Kapelka nás vrátila o mnoho rokov dozadu, lebo hrali skladby The Players, The Shadows, zabehli aj k Elvicovi, ku Cliffovi a ďalším velikánom vtedajšej bigbítovej doby. Skladby boli perfektne z aranžované, z elektrizujúcou pohybovou dynamickou kultúrou, ktorá nenechala chladnou žiadnu devu v publiku. Čo dodať záverom ? Aj tento desiaty ročník mal špičkovú úroveň, obecenstvo bolo nanajvýš spokojné a dá sa to odsledovať aj z fotoreportov Zorky Liškovej a Vlada Lindera z Vancouveru, ktorý nám poskytol videá z posledného koncertu. Treba poďakovať aj za výborný zvuk z dielne Kroka a Miška Kujana a všetkým, ktorí sa na hladkom priebehu 10,ročníka spolupodieľali. Ak som na niekoho zabudol, tak potom sorry.

 

Za pozornosť ďakuje Palo Sojka, tajomník SBS


Napíš komentár