Ján Litecký Šveda 70

Dura | 14.12.2018

Prezident SLOVENSKEJ BLUESOVEJ SPOLOČNOSTI

JÁN LITECKÝ ŠVEDA

sa dožíva okrúhleho jubilea.

V mene Slovenskej bluesovej spoločnosti prajeme nášmu prezidentovi penzum duchovnej sily, šťastia v kruhu blízkych, mnoho tvorivosti na všetkých poliach života a pevné zdravie. Janko teš nás svojou prítomnosťou, tak ako sa my tešíme Tvojou. Has čo ťa páli.

Za Slovenskú bluesovú spoločnosť,

Juraj Dura Turtev


Napíš komentár