Duch Mississippi v Letnej čitárni u Červeného raka - reportuje Tajomník

Tajemník | 26.8.2021

Duch Mississippi v Letnej čitárni u Červeného raka

 fotoreport (Zorka Lišková), fotoreport (Vladimír Linder)

Čitáreň u Červeného raka sme po dlhom čase “odkliali” duchom Mississippi v pondelok, dňa 23.augusta 2021 krstom nového CD nosiča kapelky Veteráni zo Salon Doré. Netreba chodiť okolo horúcej kaše a hneď zkraja treba ozrejmiť, že toto príležitostné zoskupenie je asi jediné v širšom okolí, ktoré si dalo za vzor veselé jug-bandy z tridsiatych rokov minulého storočia, prevažne z kolísky blues, teda z Ameriky. A vydať CD nosič tohto žánru je určite tzv.pioniersky počin v našich zemepísnych šírkach. 

(čítaj ďalej)


Napíš komentár